A4-AANLEVEREN – DE ARCHITECT

Je bent projectleider of projectmanager en wilt je projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen. Vooral specificeren en structureren aan het begin kunnen beter… Als opdrachtgever wil je weten wat je aan het begin van een project redelijkerwijs vraagt van een projectleider.

Je resultaat en rendement

Na afloop van deze training ken je de valkuilen die spelen bij de start van een project en ben je in staat om tot een tastbare resultaatdefinitie te komen door van meerdere technieken en perspectieven aanvullend gebruik te maken.

Je kunt de doelbijdrage benoemen en berekenen, je beschikt over handvatten voor een goede afstemming met je opdrachtgever en je weet aan welke overige punten je aandacht moet schenken om tot een goede resultaatbepaling te komen en vindt daarbij de juiste diepgang. Je weet welke rollen en functies je in de stuurgroep vertegenwoordigd wilt zien, je leert al vroegtijdig betrokkenheid voor de toekomstige acceptatie te organiseren en je bent in staat om reeds bij de start van een project een helder beeld van het vervolg te schetsen

Je voorbereiding

Je brengt je huidige eigen project-, programma- en portfolio-situatie in kaart. Je doet dit op een A3,  bijvoorbeeld een A3-canvas-model of een A3-mindmap (en neemt deze digitaal presenteerbaar of geprint mee naar de les).

Inhoud

 • Is dit wel een project?
 • Wie is opdrachtgever, wie opdrachtnemer?
 • Hoe onderscheid ik doel en resultaat en wat is de doelbijdrage?
 • Hoe baken ik mijn project af?
 • Hoe specificeer ik het resultaat? Met welke technieken?
 • Voor wie maak ik mijn resultaatspecificatie?
 • Welke haalbaarheidstoets is relevant?
 • Welke informatie ga ik verstrekken?
 • Wie zijn de acceptanten naast mijn opdrachtgever?
 • Hoe verkrijg ik hun betrokkenheid en medewerking?
 • Hoe kom ik tot een goede budgetschatting?
 • Hoe organiseer ik een kick-off?
 • En vooral: hoe houd ik dit alles overzichtelijk?!m?

Aanpak

 • Je bepaalt je leerdoelen en de cursus speelt daar zoveel als mogelijk op in.
 • We oefenen met het A4-model, vooral met schets- en vooral met specificatie-technieken en -perspectieven en vertalen dat naar je eigen organisatie.
 • Oefenen van praktijksituaties via onder meer uitwerkingen in subgroepen.
 • Vervaardigen van eigen instrumenten voor projectmanagement om in je dagelijkse praktijk te gebruiken.
Duur van de cursus

5 dagdelen (twee dagen + één namiddag/avond-deel tot 19.30 uur op dag 1)

Literatuur en cursusbescheiden

Je ontvangt het tijdens de cursus gebruikte materiaal en het boek “A4-projectmanagement – Aanleveren van het resultaat”.

Certificaat

Je ontvangt desgewenst aan het einde van de training een deelname-certificaat.

Uw examen

Deze cursus bereidt u tevens voor op het examen A4-Project Professional niveau 2; Project-architect.