JE PARTNER VOOR PROJECTEN,
PROGRAMMA’S EN PORTFOLIO

A4-Projectaanpak… “een meer dan uitstekend handvat voor projectleiders en opdrachtgevers”

(Management & Literatuur, 2011).

“Easy to learn, easy to use.”

A4-Overzicht

Een werkend model van parallelle fasen….

Je werkt in een projectteam, bent deelprojectleider of wordt projectmanager en je wilt snel een meester in projectmanagement zijn? Dan wel: als opdrachtgever wil je weten welke vijf hoofdvragen je je projectleider en -team steeds graag voorlegt…

Meer informatie
A4-Aanleveren

Een architect schetst en specificeert

Je bent projectleider of projectmanager en je wilt je projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen. Vooral specificeren en structureren aan het begin kunnen beter… om met je ‘projectie’ van het nieuwe resultaat te inspireren en motiveren!

Als opdrachtgever wil je weten wat je aan het begin van een project redelijkerwijs vraagt van een projectleider.

Meer informatie
A4-Activeren

Een aannemer plant

Je bent projectleider of projectmanager en wilt je projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen. Vooral die rondom het uitzetten van een route naar het nieuwe resultaat en het kort en krachtig schrijven van een goed Plan van Aanpak wat draagvlak creëert voor de samen af te leggen weg…

Meer informatie
A4-Afwegen

Het arbeidsteam doet (en boekt voortgang)

Je bent projectleider of projectmanager en wilt je projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen. Vooral die rondom het maken en boeken van voortgang. Vaart maken! Hoe zorg je dat je projectleden gemotiveerd zijn tot vruchtbare onderlinge reflectie op het werk, tot het te vervaardigen resultaat en tot het rendement van de vernieuwing…? Hoe rapporteer je de vorderingen? Laat je je project tijdig bijsturen door je opdrachtgever en ook voldoende door de omgeving van je arbeidsteam…

Meer informatie
A4-Afronden

Een afronder draagt over

Je bent projectleider of projectmanager en wilt je projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen. Vooral die kwaliteiten rondom een onderdeel wat veel projectleiders ietwat veronachtzamen: het tot een goed einde brengen van hun project (en dus niet te snel met de volgende uitdaging beginnen…).

Meer informatie
A4-Afstemmen

De afstemmer betrekt de omgeving

Je bent projectleider of projectmanager en je wilt je projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen. Vooral het communiceren met vele belanghebbenden in de omgeving. Met welke acceptanten stem je tijdig af? Welke actoren betrek je actief en welke informeer je…? Of je bent algemene voorlichter en je krijgt steeds meer te maken met projecten. Wat vertel je over de vernieuwingen? Waar wek je vooral een interesse naar een verleiding tot het nog niet geheel bekende op…?

Meer informatie
A4-Programma-leiderschapsgedrag

Verandering realiseren met rendement

Programma’s worden steeds voornamer. Denk aan programma’s klantgerichtheid en digitale veiligheid. Naast enkele af te kondigen maatregelen en enige te updaten systemen (door projecten te leveren; zoals makkelijker, eenmalig inloggen met een dubbele verificatie en dergelijke), zijn een fris bewustzijn en een andere houding van belang. Hoe realiseer je die nieuwe resultaten en attitude aantoonbaar met een programma?

Meer informatie
A4-Portfolio-ondernemerschapsgedrag

Portfolio-ondernemerschap: strategie inbedden…

Portfolio-ondernemerschap vormt de sluitsteen van projecten en programma’s. Hoe zijn zij ingebed in de strategie? Hoe verhouden de projecten en programma’s zich gebalanceerd tot elkaar? En welke prioriteitsregels gelden bij conflicterende situaties? Wie dirigeert het gehele orkest…?

Je werkt als portfoliomanager of hebt meerdere programma’s of veel projecten onder je directe verantwoordelijkheid. Je wilt weten waar je bij voorkeur de nadruk op moet leggen in je sturing.

Meer informatie
A4-Overview voor opdrachtgevers

Bestuurders – tijdig bijsturen & op tijd de teugels laten vieren

Je werkt in een projectteam, bent deelprojectleider of wordt projectmanager en je wilt snel een meester in projectmanagement zijn? Dan wel: als opdrachtgever wil je weten welke vijf hoofdvragen je je projectleider en -team steeds graag voorlegt…

Meer informatie
Lesdata

Kijk hier voor de geplande lesdagen

Tot nader order komen alle lesdagen te vervallen vanwege de Covid-19 pandemie.

Meer informatie
Examinering

A4-Projectmanagement kent vier niveaus van examinering. Een A4 Project Professional heeft deze vaardigheden:

  • Niveau 1 – Kenner van de projectaanpak
  • Niveau 2 – Expert van de projectaanpak op de kwadranten en de kern
  • Niveau 3 – Leider met de programma- en veranderaanpak
  • Niveau 4 – Ondernemer met de strategische portfolio-aanpak
Meer informatie
Inschrijven

Hier kunt u zich inschrijven voor onze opleidingen.

Inschrijven: Later meer informatie.

Meer informatie