A4-AFRONDEN – DE AFRONDER

Je bent projectleider of projectmanager en wilt je projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen. Vooral die rondom een onderdeel wat veel projectmanagers veronachtzamen: het tot een goed einde brengen van hun project (en dus niet te snel met de volgende uitdaging beginnen…).

Resultaat

Na afloop van de training Afronden ken je de grote valkuilen die spelen bij de afronding van een project, ben je in staat om tot een heldere overdracht te komen en kun je je op constructieve wijze vrijwaren van gebreken. Je kent de voorwaarden waarop je nazorg kunt regelen, je komt tot een gerichte, productieve evaluatie komen en je sluit de (financiële) boeken. Je weet de verbeterpunten voor de opdrachtgever te benoemen en je kent de succesfactoren voor een feestelijke afsluitende bijeenkomst.

Voorbereiding

Je brengt je huidige eigen project-, programma- en portfolio-situatie in kaart. Je doet dit op een A3,  bijvoorbeeld een A3-canvas-model of een A3-mindmap (en neemt deze digitaal presenteerbaar of geprint mee naar de les).

Inhoud

 • Wat is het ankerpunt voor de afronding?
 • Hoe kan ik gebruik maken van de voortgangsrapportages?
 • Hoe regel ik overdracht? Zowel van het resultaat en van niet-opgeloste punten.
 • Hoe regel ik een goede vrijwaring?
 • Welke verrekening hanteer ik voor meer- en minderwerk?
 • Hoe verkrijg ik decharge?
 • Wat vormt een zinvolle evaluatie? Welke leerpunten draag ik over? Aan wie?
 • Hoe kom ik tot een financiële afsluiting?
 • Hoe betrek ik de projectbesturing bij de evaluatie?
 • En … hoe houd ik niet alleen een oplevering maar ook een beëindiging aangenaam?

Aanpak

 • Je bepaalt je leerdoelen en de cursus speelt daar zoveel als mogelijk op in.
 • We oefenen met het A4-model, vooral met overdracht, decharge en evaluatie en vertalen dat zoveel als mogelijk naar je eigen organisatie.
 • Oefenen van praktijksituaties via onder meer uitwerkingen in subgroepen.
 • Vervaardigen van eigen instrumenten voor projectmanagement om in je eigen praktijk te gebruiken.
Duur van de cursus

5 dagdelen (twee dagen + één namiddag/avond-deel tot 19.30 uur op dag 1)

Literatuur en cursusbescheiden

Je ontvangt het tijdens de cursus gebruikte materiaal en het boek “A4-projectmanagement – Afronden van het project” (Van Haren Publishing 2008).

Certificaat

Je ontvangt desgewenst aan het einde van de training een deelname-certificaat.

Uw examen

Deze cursus bereidt u tevens voor op het examen A4-Project Professional niveau 2; Project-afronder.