A4-PROGRAMMA-LEIDERSCHAPSGEDRAG

Projectmanagement hebben we aardig onder de knie? Programmamanagement nog niet… In deze training maak je kennis met het waarom van programma’s en met een bewezen aanpak voor het leiden ervan.

Resultaat

De volgende eindkwalificaties staan centraal in deze module:

 • Analyseren: je analyseert jouw programma en programma-omgeving waarbij je aan de hand van het op te leveren resultaat en het door jou te bereiken doel de opdrachtgever en stakeholders in staat stelt hun strategie te realiseren.
 • Professioneel handelen: je past op integere en ethische wijze de A4-aanpak toe en je reflecteert daarbij op jouw eigen handelen.
 • Professionaliseren : je professionaliseert je programma’s door de A4- methodiek situationeel toe te passen; door ontwikkelingen vanuit het vakgebied Programmamanagement in de programma’s te implementeren; en door gebruik te maken van innovaties in de discipline project-, programma- en portfoliomanagement.

Voorbereiding

Je brengt je huidige eigen project- en portfolio-situatie in kaart. Je doet dit op een A3,  bijvoorbeeld een A3-canvas-model of een A3-mindmap (en neemt deze digitaal presenteerbaar of geprint mee naar de les).

Inhoud

 • Wanneer leent een opdracht zich voor een project?
 • Hoe stuur ik op doel en resultaat?
 • Hoe zet ik een project-fasering op?
 • Hoe beheers ik de voortgang van een project?
 • Hoe rond ik een project goed af?
 • Hoe bevorder ik de samenwerking tussen de projectleden en hoe motiveer ik mijn projectteam?

Aanpak

 • Je bepaalt je leerdoelen en de docent speelt daar zoveel als mogelijk op in.
 • We oefenen met het A4-model en vertalen dat naar je eigen organisatie.
 • Oefenen van praktijksituaties via onder meer uitwerkingen in subgroepen.
 • Vervaardigen van eigen instrumenten voor projectmanagement om in je dagelijkse praktijk te gebruiken.

Duur van de cursus

5 dagdelen (twee dagen + één namiddag/avond-deel tot 19.30 uur op dag 1)

Literatuur en cursusbescheiden

Je ontvangt de tijdens de cursus gebruikte presentaties en het boek “A4-portfolio-Ondernemerschap” (Hombergen).

Certificaat

Je ontvangt desgewenst aan het einde van de training een deelname-certificaat.

Uw examen

Deze cursus bereidt je tevens voor op de examens A4 Project Professional niveau 4 – Portfolio-ondernemer.