A4-ACTIVEREN – DE AANNEMER

Je bent projectleider of projectmanager en wilt je projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen. Vooral die rondom het schrijven van een goed Plan van Aanpak.

Resultaat

Na afloop van deze training ken je de valkuilen bij het vaststellen van de projectweg, ben je in staat om een kort en krachtig Plan van Aanpak te schrijven en kun je je project helder faseren.

Je kunt een volledige Work Breakdown Structure opstellen zonder in irrelevante details te vervallen, een overzichtelijke planning opstellen en je kent de technieken van risicoanalyse en risicobeheersing. Je beschik over criteria om al dan niet tot uitbesteding over te gaan, kun je je project efficiënt en effectief inrichten evenals de vereiste overlegstructuren en ben je in staat om een beknopt en duidelijk Plan van Aanpak te schrijven.

Voorbereiding

Je brengt je huidige eigen project-, programma- en portfolio-situatie in kaart. Je doet dit op een A3,  bijvoorbeeld een A3-canvas-model of een A3-mindmap (en neemt deze digitaal presenteerbaar of geprint mee naar de les).

Inhoud

 • Hoe maak ik optimaal gebruik van de resultaatdefinitie?
 • Hoe kom ik tot een herkenbare en bruikbare fasering?
 • Welke faseringsmethodieken kan ik hanteren?
 • Hoe stel ik een WBS (Work Breakdown Structure) op en hoe houd ik deze overzichtelijk?
 • Hoe stel ik mijn planning op?
 • Hoe maak ik daarbij gebruik van fasering en WBS?
 • Welke planningstechnieken zijn bruikbaar?
 • Welke risico’s kan ik onderkennen en hoe beheers ik ze?
 • Wat besteed ik uit, in welke vorm?
 • Hoe richt ik mijn project optimaal in?
 • Hoe maak ik daarbij gebruik van fasering en WBS?
 • Hoe richt ik de overlegstructuren in?
 • Hoe stel ik een sluitende begroting op?
 • En … hoe schrijf ik dit alles kort en bondig op in een Plan van Aanpak?

Aanpak

 • Je bepaalt je leerdoelen en de cursus speelt daar zoveel als mogelijk op in.
 • We oefenen met het A4-model, vooral met activiteiten-indeling en planning en vertalen de oefeningen naar je eigen organisatie.
 • Oefenen van praktijksituaties via onder meer uitwerkingen in subgroepen.
 • Vervaardigen van eigen instrumenten voor projectmanagement om in je dagelijkse praktijk te gebruiken.
Duur van de cursus

5 dagdelen (twee dagen + één namiddag/avond-deel tot 19.30 uur op dag 1)

Literatuur en cursusbescheiden

Je ontvangt het tijdens de cursus gebruikte materiaal en het boek “A4-projectmanagement – Activeren van de werkzaamheden”.

Certificaat

Je ontvangt desgewenst aan het einde van de training een deelname-certificaat.

Uw examen

Deze cursus bereidt u tevens voor op het examen A4-Project Professional niveau 2; Project-aannemer.