A4-OVERVIEW VOOR OPDRACHTGEVERS

Resultaat

Na afloop van deze A4-training leid je projecten overzichtelijker, makkelijker en soepeler gestructureerd dan voorheen. Je maakt gebruik van een eenvoudig proces wat aan elk teamlid en elke betrokkene helder is uit te leggen. De A4-visie start met basisvragen. Hoe pak je een geschikte opdracht projectmatig aan? Kies je voor een project, dan zet je dit project systematisch, volgens het A4-model op.

Dat betekent top-down transparantie en gerichte aandacht voor de ‘zachte’ kanten van je project. Deze zijn vaak beslissend voor het succes. A4 biedt eenvoud en overzicht. 

De A4-aanpak is door bureau Berenschot gewaardeerd als ‘Easy tot learn, easy to use’. Management & Literatuur spreekt van “een meer dan uitstekend handvat voor zowel projectleiders als opdrachtgevers”. In de eenvoud toont zich…

Na afloop van deze tweedaagse investering kun je projecten soepel leiden.

Inhoud

♦ Wanneer leent een opdracht zich voor een project?
♦ Hoe stuur ik op doel en resultaat?
♦ Hoe zet ik een projectfasering op?
♦ Hoe beheers ik de voortgang van een project?
♦ Hoe rond ik een project goed af?
♦ Hoe bevorder ik de samenwerking tussen de projectleden en hoe motiveer ik mijn projectteam?

Aanpak

♦ Je bepaalt je leerdoelen en de docent speelt daar zoveel als mogelijk op in.
♦ We oefenen met het A4-model en vertalen dat naar je eigen organisatie.
♦ Oefenen van praktijksituaties via onder meer uitwerkingen in subgroepen.
♦ Vervaardigen van eigen instrumenten voor projectmanagement om in je dagelijkse praktijk te gebruiken.

Duur van de cursus

5 dagdelen (twee dagen + één namiddag/avond-deel tot 19.30 uur op dag 1)

Cursusbescheiden en boek

Je ontvangt de tijdens de cursus gebruikte presentaties en het boek “A4-projectmanagement – Overzicht van de methode”.

Certificaat

Je ontvangt desgewenst aan het einde van de training een certificaat van deelname.

Examen

Deze cursus bereidt je tevens voor op de examens van A4 Project Professional niveau 1.