A4-PORTFOLIO-
ONDERNEMERSCHAPSGEDRAG

Resultaat

Na afloop van deze A4-training overziet u niet alleen een enkel project of programma met de eenvoudige concepten en instrumenten van A4, maar heeft u een heldere blik op het geheel.

De volgende eindkwalificaties staan centraal in deze module:

  • Analyseren: u analyseert uw portfolio en portfolio-omgeving waarbij u aan de hand van het te bereiken strategische doel uw opdrachtgever en stakeholders in staat stelt hun visie te realiseren.
  • Professioneel handelen: u past op integere en ethische wijze de A4-aanpak toe en u reflecteert daarbij op uw eigen handelen.
  • Professionaliseren: u professionaliseert uw portfolio door de A4- methodiek situationeel toe te passen; door ontwikkelingen vanuit het vakgebied portfoliomanagement in uw portfolio te implementeren; en door gebruik te maken van innovaties in de discipline portfoliomanagement.

Inhoud

♦ Wanneer leent een opdracht zich voor een project?
♦ Hoe stuur ik op doel en resultaat?
♦ Hoe zet ik een projectfasering op?
♦ Hoe beheers ik de voortgang van een project?
♦ Hoe rond ik een project goed af?
♦ Hoe bevorder ik de samenwerking tussen de projectleden en hoe motiveer ik mijn projectteam?

Aanpak

♦ Je bepaalt je leerdoelen en de docent speelt daar zoveel als mogelijk op in.
♦ We oefenen met het A4-model en vertalen dat naar je eigen organisatie.
♦ Oefenen van praktijksituaties via onder meer uitwerkingen in subgroepen.
♦ Vervaardigen van eigen instrumenten voor portfoliomanagement om in je dagelijkse praktijk te gebruiken.

Duur van de cursus

5 dagdelen (twee dagen + één namiddag/avond-deel tot 19.30 uur op dag 1)

Cursusbescheiden en boek

Je ontvangt de tijdens de cursus gebruikte presentaties en het boek “A4-projectmanagement – Overzicht van de methode”.

Certificaat

Je ontvangt desgewenst aan het einde van de training een certificaat van deelname.

Examen

Deze cursus bereidt je tevens voor op de examens van A4 Project Professional niveau 1.