A4-AFSTEMMEN – DE AFSTEMMER

De afstemmer betrekt de omgeving en zoekt afstemming door echt duurzaam en ethisch te communiceren met je omgeving.

Resultaat

Na afloop van deze training ken je de valkuilen van projectmanagement en projectcommunicatie. Je bent in staat om boodschap en doelgroepen te bepalen en je kunt de doelen van projectcommunicatie benoemen in relatie tot doelbijdrage en acceptatie van het projectresultaat. En naast dit rationele vertoog leer je (enigszins?) omgaan met onze irrationaliteiten van communicatie.

Je kent de sjablonen om de opdrachtgever te informeren en te betrekken en weet je welke oefeningen je kunt gebruiken voor het versterken van je eigen communicatie. Je kent verschillende varianten om in je eigen informatieverstrekking je publiek te betrekken in een tweezijdig afstemming, je weet weerstand en verontwaardiging constructief te benaderen en je organiseert al vroegtijdig betrokkenheid voor de toekomstige acceptatie. Je bent in staat om al bij de start van een project een helder beeld van het vervolg te schetsen. Je weet niet alleen technisch hoe je communicatie ontwerpt maar je kent ook je eigen voorkeuren en ontwikkelpunten daarin. Je krijgt vier stijlen aangereikt om je communicatie nader te trainen.

Voorbereiding

Je brengt je huidige eigen project-, programma- en portfolio-situatie in kaart. Je doet dit op een A3, bijvoorbeeld een A3-canvas-model of een A3-mindmap (en neemt deze digitaal presenteerbaar of geprint mee naar de les).

Inhoud

 • Wat is het doel van projectcommunicatie?
 • Hoe bepaal ik de doelgroepen?
 • Hoe stel ik de boodschap vast?
 • Van welke hulpmiddelen maak ik gebruik?
 • Hoe voorkom ik projectjargon enerzijds en open deuren anderzijds?
 • Hoe sla ik een brug tussen leken en projectspecialisten?
 • Hoe spreek ik mijn publiek aan? En hoe betrek ik ze of juist niet?
 • Waar organiseer ik tweezijdige communicatie?
 • Wat betekent de vierde muur voor mij?
 • Hoe kan ik mijn eigen communicatie trainen?
 • Hoe ga ik om met irrationaliteit van communicatie?
 • Wat leer ik van weerstand en verontwaardiging?
 • Hoe maak ik praktisch gebruik van de sjablonen?
 • En hoe houd ik overzicht op de projectcommunicatie?

Aanpak

 • Korte inventarisatie van de leerdoelen van de afzonderlijke deelnemers.
 • Beknopt overzicht van het waarom van projecten en van de A4-projectmethode. Bespreken aandachtsgebieden van de A4-kern “Afstemmen met de omgeving” in het licht van de leerdoelen. We besteden vooral aandacht aan praktisch bruikbare technieken en oefeningen om het communiceren te versterken.
Duur van de cursus

5 dagdelen (twee dagen + één namiddag/avond-deel tot 19.30 uur op dag 1)

Literatuur en cursusbescheiden

Je ontvangt het tijdens de cursus gebruikte materiaal en het boek “A4-Afstemmen met de omgeving – Projectcommunicatie”.

Certificaat

Je ontvangt desgewenst aan het einde van de training een deelname-certificaat.

Uw examen

Deze cursus bereidt u tevens voor op het examen A4-Project Professional niveau 2; Project-afstemmer.